Autorská práva

Obsah webové stránky www.expresta.cz a její grafické zhotovení jsou chráněny autorským zákonem.

Přístupnost

1. Obsah webové stránky www.expresta.cz je chráněný autorským právem společnosti Expresta s.r.o. Bez předchozího souhlasu je možné využívat jej jen pro nekomerční a osobní účely. Podmínky platí pro všechny uživatele, pokud není písemně uvedeno jinak. Jakákoliv neoprávněná veřejná distribuce bude předmětem šetření a v případě prokazatelného porušení autorských práv podnikne společnost Expresta s.r.o., která je provozovatelem webu www.expresta.cz, potřebné právní kroky.
Obsah stránky je majetkem společnosti Expresta s.r.o., nebo je zveřejněný s předchozím souhlasem vlastníka/vlastníků předmětného obsahu.

2. Společnost Expresta s.r.o., vynakládá maximální úsilí na udržení aktuálních a pravdivých informací na webové stránce. Za případné chyby a opomenutí na webové stránce nenese žádnou odpovědnost. Změny obsahu a cenové nabídky jsou vyhrazeny!


3. Uživatel předmětné webové stránky www.expresta.cz souhlasí s podmínkami jejího užívání. Majitelé ani zaměstnanci společnosti Expresta s.r.o., nenesou žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody související s prohlížením a používáním webové stránky.
Expresta s.r.o., se distancuje od jakýchkoliv technických škod způsobených používáním uvedené webové stránky.

4. Pro plnou funkčnost stránek je potřeba mít v internetovém prohlížeči nainstalovanou technologii Flash, povolený JavaScript a cookies.


5. Společnost Expresta s.r.o. se zavazuje chránit osobní údaje klientů, žadatelů o zaměstnání, jako i registrovaných uživatelů webové stránky podle interně přijatých předpisů a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.