ExpressPrint změnil své jméno na Expresta. Chcete vědět víc? Klikněte sem

Autorská práva

Obsah webové stránky www.expresta.cz a její grafické zhotovení jsou chráněny autorským zákonem.

Přístupnost

1. Obsah webové stránky www.expresta.cz je chráněný autorským právem společnosti Projects, s. r. o. Bez předchozího souhlasu je možné využívat jej jen pro nekomerční a osobní účely. Podmínky platí pro všechny uživatele, pokud není písemně uvedeno jinak. Jakákoliv neoprávněná veřejná distribuce bude předmětem šetření a v případě prokazatelného porušení autorských práv podnikne společnost Projects, s. r. o., která je provozovatelem webu www.expresta.cz, potřebné právní kroky.
Obsah stránky je majetkem společnosti Projects, s. r. o., nebo je zveřejněný s předchozím souhlasem vlastníka/vlastníků předmětného obsahu.

2. Společnost Projects, s. r. o., vynakládá maximální úsilí na udržení aktuálních a pravdivých informací na webové stránce. Za případné chyby a opomenutí na webové stránce nenese žádnou odpovědnost. Změny obsahu a cenové nabídky jsou vyhrazeny!

3. Uživatel předmětné webové stránky www.expresta.cz souhlasí s podmínkami jejího užívání. Majitelé ani zaměstnanci společnosti Projects, s. r. o., nenesou žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody související s prohlížením a používáním webové stránky.
Projects, s. r. o., se distancuje od jakýchkoliv technických škod způsobených používáním uvedené webové stránky.

4. Pro plnou funkčnost stránek je potřeba mít v internetovém prohlížeči nainstalovanou technologii Flash, povolený JavaScript a cookies.

5. Společnost Projects, s. r. o.m se zavazuje chránit osobní údaje klientů, žadatelů o zaměstnání, jako i registrovaných uživatelů webové stránky podle interně přijatých předpisů a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.