Promoční oznámení: Loga univerzit ke stažení

Promoční oznámení: Loga univerzit ke stažení

Loga státních univerzit ke stažení

Všechny loga můžete využít při tvorbě návrhu přes náš online editor promočních oznámení (vzory promočních oznámení).

Stačí vybrané stáhnout do počítače a vložit v editoru jako obrázek přes záložku "Nástroje".

Přečtěte si návod jak pracovat s programem pro oznámení o promocích.

Video navod jak přidat logo univerzity do vzoru promočních oznámení

Slezská univerzita v Opavě - logo ke stažení

Loga univerzit

Západočeská univerzita v Plzni - logo ke stažení

Loga univerzit

Univerzita Pardubice - logo ke stažení

Loga univerzit

Ostravská univerzita v Ostravě - logo ke stažení

Loga univerzit

Masarykova univerzita v Brně - logo ke stažení

Loga univerzit

České vysoké učení technické v Praze - logo ke stažení

Loga univerzit

Česká zemědělská univerzita v Praze - logo ke stažení

Loga univerzit

Univerzita Karlova v Praze - logo ke stažení

Loga univerzit

Univerzita Hradec Králové - logo ke stažení

Loga univerzit

Policejní akademie České republiky v Praze - logo ke stažení

Loga univerzit

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - logo ke stažení

Loga univerzit

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - logo ke stažení

Loga univerzit

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - logo ke stažení

Loga univerzit

Univerzita obrany v Brně - logo ke stažení

Loga univerzit

Vysoké učení technické v Brně - logo ke stažení

Loga univerzit

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - logo ke stažení

Loga univerzit

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava - logo ke stažení

Loga univerzit

Univerzita Palackého v Olomouci - logo ke stažení

Loga univerzit

Technická univerzita v Liberci - logo ke stažení

Loga univerzit

Janáčkova akademie múzických umění v Brně - logo ke stažení

Loga univerzit

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - logo ke stažení

Loga univerzit

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze - logo ke stažení

Loga univerzit

Vysoká škola ekonomická v Praze - logo ke stažení

Loga univerzit

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - logo ke stažení

Loga univerzit

Vysoká škola polytechnická Jihlava - logo ke stažení

Loga univerzit

Akademie výtvarných umění v Praze - logo ke stažení

Loga univerzit

Kontaktujte nás

* Povinné údaje