Typy vazby pro vázání závěrečných prací

Typy vazby pro vázání závěrečných prací

Vazba V8

Právě pro zachování maximální kvality svázání závěrečných prací preferujeme typ vazby V8. Je to takzvaná knižní vazba. Proto můžeme jednoznačně ujistit všechny zákazníky, že vazba je dostatečně pevná na to, aby vydržela jakoukoliv manipulaci. Pro své pozitivní vlastnosti a dlouhou životnost je V8 i statisticky nejčastěji používanou vazbou pro bakalářské, diplomové či rigorózní práce nejen v České republice, ale také v rámci EU. Navíc na některých vysokých školách a univerzitách je knižní vazba dokonce povinná u všech předávaných závěrečných pracích.

Doplňkové vazby

Výjimku tvoří "menší", resp. dílčí práce, které studenti píší během svého studia. Avšak s ohledem na rozsáhlý počet stran, i při nich vyžadují pevnější typ vazby (ne pouze klasické použití sponky či sešívačky). Při takových pracích se převážně používá:
  • Měkká vazba – můžeme ji nazvat také tepelnou, resp. má vlastnosti jako tepelná vazba
  • Hřebenová vazba
  • Drátěná vazba

Z hlediska funkčnosti všechny uvedené vazby splňují potřebná kriteria. Rozdíl je prakticky pouze v provedení a vzhledu - je proto na preferenci každého zákazníka, kterou z nich si vybere, případně kterou mu nařídí jeho vzdělávací institut.

Kontaktujte nás

* Povinné údaje